Members of the Family in Igbo Language (Ezinaụlọ)nna - father
nne - mother
di - husband
nwunye - wife
nnwa - child
nnwa nwoke - son
nnwa nwaanyị - daughter
ada - first daughter
ụlụ - second daughter
ọkpara - first son
ọdụdụ - last child
nnanna - paternal grandfather
nnenna - paternal grandmother
nna ochie - maternal grandfather
nne ochie - maternal grandmother
deede - uncle
dee - uncle
daada - aunt
daa - aunt
nwanne - sibling
ụmụnne - siblings
nwanne nwoke - brother
nwanne nwaanyị - sister
nwoke - man
nwaanyị - woman
ọgọ - in-law
ọgọ nwoke - husband's father-in-law
ọgọ nwaanyi - husband's mother-in-law
nnaa di - wife's father-in-law
nne di - wife's mother-in-law
ikwunne - maternal home
nwadiala - grandchild (from maternal home perspective)
nwunyeedi - co-wife