Singular and Plural Nouns (mkpọaha mkpoolu na mkpọaha ụbara)

In English, most regular singular nouns can be made plural by putting an s at the end. In Igbo, the nouns do not change. The Igbo term for singular and plural is mkpọolu na ụbara.

house - ụlọ
houses - ụlọ

wife - nwunye
wives - nwunye

hand - aka
hands - aka

tooth - eze
teeth - eze

king - eze
kings - eze

sheep - atụrụ
sheep - atụrụ

The following singular and plural markers can be used in some cases. Onye is used for humans only. Ụmụ is most suited for animate objects, but can be used for inanimate objects where suitable.

SingularPlural
nwaụmụ
onyendị


person - onye
people - ndị mmadụ

child - nnwa
children - ụmụ

child - nwata
children - ụmụaka

sibling - nwanne
siblings - ụmụnne

man - nwoke
men - ụmụ nwoke

woman - nwaanyị
women - ụmụ nwaanyị

Examples
1. I have one child - Enwere m otu nnwa (M nwere otu nnwa)
2. I have two children - Enwere m ụmụ abụọ (M nwere ụmụ abụọ)
3. That woman gave him money - Nwaanyị ahụ nyere ya ego
4. Women are teachers - Ụmụ nwaanyị bụ ndị nkụzi
5. My brother is a teacher - Nwanne m nwoke bụ onye nkụzi
6. My siblings are teachers - Umunne m bụ ndị nkụzi
7. I have one house - M nwere otu ụlọ
8. I have four houses - M nwere ụlọ anọ


Verbs for plural nouns
Some Igbo verbs can only be used with plural nouns. For example chị and kpo can only be used with plural nouns.

Examples
9. nye m ji - give me yam
10. chịnye m ji - give me some yams

11. weta oji - bring kolanut
12. kpota oji - bring some kolanuts