Igbo Preposition (Mbuụzọ)The general preposition in Igbo language is na. As a preposition, na is written in full when it precedes a word that begins with a consonant. When na precedes a word that begins with a vowel, it is written n'. The a is replaced with an apostrophe.

n'ime - inside
n'akụkụ - beside
na nkọnkọ - beside
n'okpuru - under/below
n'elu - on
n'azụ - behind
n'Aberdeen - in Aberdeen
na London - in London
na ndụ - in life

Examples
M bi na Lagos - I live in Lagos
M bi n'Aba - I live in Aba
Iko ahụ nọ n'elu oche -The cup is on the chair