Igbo Dictionary - words beginning with 'n'

n'
na
naabọ
naanọ
naasaa
naasatọ
naatọ
nagha
nalụ
nanwụlede
nanwụlụ
naịra
narị
ncha
nchala
nche
nchebe
nchi
nchiche
nchịcha
nchịkwịnịkwịnị
nchọlọkọtọ
nchụ
ndalagwugwu
ndama ndami
ndamanya
ndasi
nde
ndeeli
ndeewo
ndele
ndene
ndepụta
ndi
ndidi
ndị
ndịda
ndịlị
ndo
ndodo
ndokwa
ndoo
ndu
ndudu
ndumi
ndụ
ndụdụ
ndụdụgandụ
ndụmọọdụ
ne
neese
neesii
neeri
nga
ngaa
ngadaba
ngaji
ngala
ngalị
ngalịga
ngamasu
ngana
nganga
ngedegwu
ngedelegwu
ngene
ngige
ngị
ngịga
ngịlị
ngịlịga
ngo
ngoli
ngongo
ngọ
ngọngọ
ngọzi
ngu
ngugu
ngụgụ
ngwa
ngwe
ngwele
ngwọ
ngwọlụngwọ
ngwọlụngwọlụ
ngwọngwọ
ngwu
ngwugwu
ngwulu
ngwụ
ngwụcha
ngwụlọ
ni
niine
niri
nnii
nị
nja
njakịlị
nje
njem
njenje
nji
njina
njọ
nju
njuna
nka
nkakwụ
nkata
nke
nkekele
nkenke
nkenu
nki
nkịlịka
nkịlịsị
nkịta
nkịtị
nko
nkonko
nkọ
nkọwa
nku
nkụ
nkụzi
nkwa
nkwọ
nkwụ
nla
nlo
nlọ
nlọgọ
nna
nnaa
nnagbulede
nne
nnekwu
nni
nnọọ
nnu
nnukwu
nnụ
nnụa
nnụnụ
nnwa
nnwọọ
nnya
nnyaa
nnyaafụ
nnyaafụlụ
no
nọ
nra
nramanya
nri
nrịkọ
nru
nsala
nsam
nsansa
nseli
nsi
nsisi
nsị
nsịkọ
nso
nsogbu
nsọ
nsụ
nsụkpe
nsụsụ
nsụtụ
nshansha
nta
ntanta
ntantalabụ
nte
nti
ntiti
ntị
ntịrịịrị
ntọ
ntu
ntubu
ntutu
ntụ
ntụlụ
ntụmadị
ntụtụ
nu
nụ
nụcha
nụfụ
nụnwa
nụụ
nza
nzalị
nze
nzịza
nzọ
nzu
nzukọ
nzuzu


Dictionary Home