Igbo Dictionary - words beginning with 'a'

a
aba
abacha
abada
abadaba
abalị
abana
abanị
abịa
abọ
abọsi
abu
abuke
abụ
abụa
abụba
abụbọ
abụbụ
abụzụ
achala
achị
achịcha
ada
adaka
ado
adụ
afa
afe
afale
afịa
afịfịa
afọ
afụ
afụfa
afụfụ
aga
agaba
agadi
agafu
agana
agidi
agịdịgị
agịgọ
agrị
agụ
agụba
agụgọ
agụgụ
agụọ
agụụ
agụrụ
agba
agbala
agbata
agbe
agbidi
agbịsị
agboro
agbọ
agbọghọ
agbọlọ
agbọnọ
agbọọ
agbụ
agbụgbọ
agbụgbụgada
agbụsị
agha
aghala
aghara
aghụghọ
agwa
agwọ
agwụ
aja
ajadu
ajị
ajịlịja
ajọ
ajụ
ajụjụ
aka
akabọ
akaja
akaje
akakpọ
akala
akaloogoli
akamu
akanwụ
akanya
akanyị
akara
akasị
akataaka
akatakpo
akele
akị
akịlịka
akịka
akịkọ
akịlịkọ
akịrịka
akọ
akọlọ
akọm
akọmọnụ
akulu
akupe
akụ
akụkọ
akụkụ
akụlọ
akụm
akụna
akpa
akpaka
akpala
akpalata
akpammanụ
akpana
akpanị
akparaja
akpata
akpati
akpale
akpị
akpịlị
akpịlịkpa
akpịrị
akpịrịkpọ
akpo
akpụ
akpụkpa
akpụkpọ
akpụkpụ
akpụlụ
akpụụkwụ
akwa
akwala
akwalị
akwamozu
akwụ
akwụkwa
akwụkwọ
akwụkwụ
akwụma
akwụna
akwụnakwụna
ala
alakụba
alịkịja
alịlị
alo
alọ
alọmmụọ
aluluu
alụ
alụlụ
alụsị
ama
amaafịa
amaka
amala
amanị
ame
amị
amoosu
amụ
amụma
ana
anaka
anasị
anị
anịkịja
anịnị
anọ
anunu
anụ
anụm
anụmdi
anụnụ
anwalị
anwansị
anwụ
anwụlị
anwụlịnwụ
anwụlụ
anya
anyaa
anyaanwụ
anyala
anyalị
anyasị
anyike
anyị
anyịnya
anyụ
aṅa
aṅaafị
aṅala
aṅara
aṅụlị
aṅụlụma
apa
apalapa
apalị
apatapa
apị
apịa
apịlapị
apịtị
apụpa
ara
araba
ariwolo
arị
arịkwa
arịma
arịnze
arịraa
arịrị
arọ
arụ
arụrụ
asa
asala
asatọ
ase
asị
asịlị
asịsa
asọ
asọkwulu
asuduu
asụsụ
ata
atala
atalị
atanị
atịta
atọ
atụ
atụlụ
atụma
atụmanya
atụtọ
atụtụ
awaị
awanị
awayị
awele
awiigu
awọ
awọlọ
awọnị
awuufu
awụ
awụsa
awụwọ
aya
ayakata
ayị
ayịyọ
ayo
ayọ
ayọlọ
azana
azị
azịịzaa
azịza
azụ
azụzụ


Dictionary Home